Samarbete med Generation Waste

Allt arbete inom vår verksamhet ska bidra till en hållbar utveckling, där hushållning med resurser och kretsloppsanpassning är vägledande. Av den anledningen samarbetar vi med hållbarhetsföretaget Generation Waste för en mer hållbar och klimatsmart hantering av kökets råvaror.

Arken och Generation Waste

Samarbete för att minska matsvinnet

Arken Hotel & Art Garden Spa samarbetar med Generation Waste för att minska matsvinnet i vår restaurang och jobba på ett mer klimatsmart och hållbart sätt med våra råvaror, från jord till bord.

Vi arbetar för att minska matsvinnet

Generation Waste arbetar mot FN:s tolfte hållbarhetsmål, vilket innebär en halvering av det globala matsvinnet till år 2030. Vi på Arken Hotel & Art Garden Spa är en medveten restaurang med stort fokus på hållbarhet och Generation Waste hjälper oss att ta vara på mer av råvarorna.

I vårt kök använder vi oss främst av ekologiska och närproducerade råvaror, för säsongsbaserade menyer. Att arbeta för att minska vårt matsvinn känns därför helt i linje med våra värderingar och lösningarna från Generation Waste gör att vi kan följa utvecklingen kontinuerligt, säger David Sjölander, kökschef på Restaurang Flora, Arken Hotel & Art Garden Spa.

Grönsaker i restaurang på Arken Hotel & Art Garden Spa

Så fungerar det

Vi registrerar gästantal och svinn från tallrik, kök och servering. Det läggs in i en applikation framtagen av Generation Waste, vilken omvandlar svinnet till vad det motsvarar i pengar, gästantal och koldioxidekvivalenter (utsläpp av växthusgaser).

Matsvinn har en stor klimatpåverkan och innebär samtidigt onödiga utgifter. Fullt ätlig mat hamnar i soptunnan, något som vi definitivt vill undvika. Samarbetet med Generation Waste gör att vi kan minska vår klimatpåverkan och spara pengar på samma gång, säger Håkan Sedbo, hotelldirektör på Arken Hotel & Art Garden Spa.

Relaterad läsning:
buffé i restaurang på arken hotell & spa i göteborg

Mål - minska matsvinnet med minst 10%

Genom utbildningar och mätsystem ska matsvinnet minskas i vår restaurang. Den första målsättningen med samarbetet var att minska matsvinnet med 10 % under de kommande tolv månaderna. Redan efter tre månader minskade vi det totala matsvinnet med ca 300 kg.

Relaterad läsning:

Läs mer om vårt miljö- & CSR-arbete


Ljus

Vad vi gör varje dag

Här kan du läsa om vad vi gör för att ta ansvar för hur vi påverkar samhället ur ett miljömässigt perspektiv. Allt från städning, uppvärmning, förbrukningsvaror och kaffe.
Svanen certifiering

Svanen miljömärkning

Vi har valt att samarbeta med Svanen och Nordisk Miljömärkning för att få tydliga riktlinjer och bra rutiner i det dagliga arbetet. Genom ständiga förbättringar och tydlig målsättning, förebygger vi och minskar ner den negativa miljöpåverkan som vi genererar.
David Sjölander kökschef Arken Hotel & Art Garden Spa

DET HÅLLBARA KÖKET

Vår kökschef David Sjölander berättar om det aktiva hållbarhetsarbetet på Restaurang Flora. Med ett modernt ledarskap påbörjar han sin resa tillsammans med Generation Waste. Två år senare halveras Arkens matsvinn, från 300 till 150 gram matsvinn per person varje dag. Hur gick det till egentligen?