Du är här

Föreläsning med visning

Friskfaktorer för social hälsa och vinnande team

Vill du veta mer om CheckPoint Academy och deras friskfaktorer för social hälsa och vinnande team? Välkommen med din anmälan till vår kostnadsfria föreläsning. Du får samtidigt info om mötesverksamheten på Arken Hotel & Art Garden Spa. Föredrag och presentation tar ca. en timma. 

Datum och plats

Fredag 8 mars: Frukost från kl. 07.30 (presentationen börjar kl. 08.00). Arken Hotel & Art Garden Spa, Arendal Göteborg. 

Föreläsning – Friskfaktorer för social hälsa och vinnande team

Samarbete – samspel – stöd  En god social arbetsmiljö är grunden till både psykisk och fysisk hälsa samt en nyckelfaktor för att bygga friska arbetsplatser där människor mår bra, växer och bidrar till verksamhetens resultat. Vi ger dig praktiska verktyg som kan hjälpa er att kartlägga era behov, och sätta mål för den sociala arbetsmiljön. Det handlar om samspelet mellan människor där attityder och beteenden är avgörande. Det handlar om ett samarbete där alla drar åt samma håll och jobbar för gemensamma mål och värderingar, samt att bygga en grund för socialt stöd från både ledare och kollegor.

Föreläsningen hålls av Camilla Rova och Linda Löfvenstråle från CheckPoint Academy. CheckPoint Academy verkar för att ledarskap och hälsa ska samverka med syftet att organisera friska arbetsplatser. De hjälper er att stärka era ledare individuellt och skapa interna nätverk som blir en arena för dialog, kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte ledare emellan. 

Anmälan dig nedan